Výběr data podle magie

Může budoucí společný život dvou jedinců ovlivnit výběr data a přesného času svatby? Existuje vhodný klíč k nalezení optimálního termínu svatby? Dostaneme uspokojující předpověď av ní odpověď a záruku pro spokojený život s vybraným partnerem?

Ne všechny zákonitosti, pro věci mezi nebem a zemí, jsou dostatečně probádané, skutečně viditelné, ohmatateľné, vědecky ověřitelné, a proto uznány a všeobecně známé. Mnohé z nich jsou dávno zapomenuty, opředené mýty, skryté, ale i zaznávané režimy, dobami a církví. Mezi námi lidmi, vždy byli, aiv současnosti se najdou, nejen vášniví zastánci, ale i výrazní odpůrci pro iracionální znějící předpovědi budoucnosti. Proč si ale mnozí ze současných světových politiků a státníků nechávají správce schvalovat své zásadní rozhodnutí osvědčenými ezoteriky? Proč tvoří tito lidé součást jejich volebních a pracovních týmů?

Nejen pro čas narození jedince, i pro vznik různých životních událostí a důležitých rozhodnutí platí, že začátek (datum a čas), její přiřadí jistou vibraci, která ji ovlivňuje po celou dobu. S manželstvím, a jeho datem uzavření, je to jako s datem narození. Společný život dvou, předtím cizích, jedinců do společného osudu spojí nejen společné jméno, domácnost, finance a děti, ale jejich společný život ovlivní i jejich povahy a charaktery, data narození a samozřejmě i vybrané datum s časem sňatku.

Zastánci, zda samotní realizátoři, esoterických disciplín popisují lidí, vstupujících do manželství bez vyjasnění, co obou jedinců spolu s největší pravděpodobností čeká, jak minimálně nerozvážné lidí. Někteří jejich přirovnávají k řidičům bez řidičského oprávnění a znalostí zásad silničního provozu, kteří dostali právě darem drahé auto a rozhodli se vyrazit do ulic velkoměsta. Dávají jim malý předpoklad, že úspěšně, rychle, bezpečně, bez újmy na zdraví a škodách na autě, dorazí po vytyčené trase do cíle s názvem např. zlatá svatba.

I někteří z nevěřících doporučením esoterických disciplín, mívají obavy z vlastní budoucnosti, a proto to potají často řeší i „hazardním“ riskem finanční ztráty za věštbu, která možná nevyjde podle jejich přejeme, jako by měli v budoucnu ztratit mnohem víc. Své neracionální rozhodnutí podporují zvoláním: „Ideová záruka spokojeného života je vždy levnější záležitostí než rozvod ztracené iluze, a čas který nikdo nevrátí!“.

Je na každém z vás, zda konzultuje s někým kompetentním a rozhodne se vizím do budoucna věřit nebo další společný život nechá na náhodě a hru naslepo. Pokud patříte k zastáncům první volby, následující řádky vás nasměrují pro svatbu v duchu zásad esoterických věd.